Autor: Roberts, Nora, 1950-

Past na dobrodruha /
Přijď a už zůstaň /
Krajina světla /
Bouřlivý příliv /
Klíč vědění /
Zlodějka /
Měsíční perly /
Sluneční drahokamy /
Sladká pomsta /
Stopy ve tmě /
Podivné hry /
Nebe mé lásky /
Ohnivý soumrak /
Cizinec /
V pravou chvíli /
Tanec větru /
Červená lilie /
Kde končí řeka /
Vražedná nevinnost /
Klíč světla /